Φωτογραφίες

hotel Poseidon: Φωτογραφίες από το ξενοδοχείο στην παραλία Λευκαντί.

Τελευταία άρθρα


Βραβευμένοι με γαλάζια σημαία

ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ: Διεθνές Πρόγραμμα “Γαλάζια Σημαία” : www.blueflag.gr Η παραλία Λευκαντί είναι μία από τις τρεις παραλίες στην Εύβοια που βραβεύεται συνεχώς από το 2013, με γαλάζια σημαία από τον …